Os libros de Pablo Marín

O profesor, crítico e cineasta arxentino Pablo Marín afondará na revolución que supuxo o xurdimento do formato Super 8 na creación amateur e experimental a partir dos anos 60 na aula A cor das palabras que terá lugar o domingo 28 de maio ás 11:30 da mañá. A súa visita complétase coa programación o sábado 27 dun percorrido polo cinema experimental arxentino, composta por obras de figuras míticas como Narcisa Hirsch, Jorge Honik, Pablo Mazzolo ou Claudio Caldini entre outros.

- Ism Ism Ism. Cine experimental en América Latina
- Big as Life. An American History of 8mm Films
- El cine Super 8 en México 1970-1989, de Álvaro Vázquez Mantecón
- Reel Families. A Social History of Amateur Film, de Patricia Zimmermann
- La poética del espacio, de Gastón Bachelard
- El Aleph, de J.L. Borges
- Una luz revelada. El cine experimental argentino, de Pablo Marín

Libraría NUMAX |